Еуроимпекс во партнерство со меѓународната програма Еразмус+ – CARclub.mk | #1 за Автомобилите full screen background image
Search

Еуроимпекс во партнерство со меѓународната програма Еразмус+

Компанијата Еуроимпекс го продолжува партнерството со меѓународниот проект во рамките на Програмата „Еразмус+“ која се случи во Февруари месец оваа година.

Продолжувајќи ја традицијата на взаемна соработка, Еуроимпекс и оваа година соработуваше со АСУЦ „Боро Петрушевски“ од Град Скопје во процесот на реализирањето на проект од програмата „Еразмус+“, под името: „Развивање на професионалните и меките вештини за полесно вклучување на пазарот на труд“.

Учениците реализираа практична обука во времетраење од 14 дена, во Февруари месец оваа година во сервисните центри за возила во Вилниус, а исто така, реализираа и часови по практична настава во партнерското стручно училиште ”Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla”.

Со цел учениците да можат полесно да се вклучат и да се адаптираат на работните услови во сервисните центри за возила во Вилниус, Еуроимпекс ДОО овозможи професионална подготовка со тоа што директно ги вклучи учениците во сервисниот работен процес во Еуроимпекс, каде реализираа различни задачи во областа на автомобилската мехатроника, користеа најразличен алат и опрема, а сето тоа со несебична поддршка и менторство од страна на одговорните лица на компанијата. Во процесот на подготовка, учениците учествуваа во тимската работа на компанијата, го подигнаа квалитетот на своите комуникациски способности и сл.

Поддршката од страна на компанијата Еуроимекс беше од големо значење и придонесе за зголемувањето на успешноста на реализирањето на обуката, со оглед на тоа што учениците за време на практичната обука во Вилниус, вршеа комплетен сервис на различни видови возила, дијагностика, користеа современ алат и уреди, ги усовршија и своите меки вештини (комуникација, однос со вработени, тимска работа и сл.), се запознаа со најсовремени системи на возила, тестери, макети, симулатори и сл. Добиените меѓународни сертификати за секој ученик поединечно, ја потврдуваат успешноста на реализираната практична обука во Литванија.

Во проектот, беа вклучени и 6 наставници кои разменија искуства со наставниците од партнерското училиште во Вилниус, чиишто искуства можат да се применат во иднина во АСУЦ „Боро Петрушевски“ а исто така, и во процесот на соработка со долгогодишниот општествен партнер – Еуроимпекс ДОО.

„Отворањето на вратите на нашите сервисни центри и пружање на професионални обуки на студентите и учениците, секогаш било добредојдено во нашата компанија. Еуроимпекс како општествено одговорна компанија има за цел да им овозможи на идните генерации можност одблиску да се запознаат со работењето и да стекнат искуство повеќе при соочување со реален проблем и сервис на некое возило. На тој начин во иднина истите тие студенти ќе можат да дадат свој придонес во општеството и подобрување на работниот кадар на автомобилските компании.“ – Изјави Зоран Серафимовски, извршен директор на Еуроимпекс.

Напомена: Сите фотографии објавени во горенаведениот текст се креирани во Февруари 2020. Со тоа лицата на фотографиите не се задолжени да носат заштитни маски.Алфа и Омега на CARclub. Играчките остануваат, само стануваат поскапи.