full screen background image
Search

Услови за користење

Со самата посета на CARclub.mk, вие без никакви ограничувања, се согласувате со условите на користење, со тоа што на CARclub.mk му отстапувате целосни права да ги менуваат условите.

Ве молиме навремено да се запознаете со овие правила и услови, за да се избегнат сите евентуални недоразбирања во понатамошното користење на CARclub.mk. Со читање на правилата и условите, ќе сметаме дека сте во целост запознаени со нив и ги прифаќате. Доколку не се согласувате со правилата и условите, ве молиме да не го користите порталот.

За сите дополнителни прашања и приговори поврзани со правилата и условите, контактирајте ја редакцијата на team@carclub.mk

1. Содржина

– CARclub.mk е информативно-забавен портал кој не превзема содржини од други македонски сајтови, но користи содржини од странски сајтови во рамки на условите за Праведна употреба.

– Сите објавени вести се од забавен карактер и не мора да значи дека се 100% точни.

– Со користење на овој сајт, вие можеби ќе пронајдете навредливa или непристоjна содржина или содржина која не е точна. Со самото користење на овој портал вие ги сносите сите последици и се согласувате CARclub.mk да не го држите одговорен под било какви услови.

Рекламни содржини:

На порталот се објавуваат и рекламни содржини. CARclub.mk ќе се обиде во најголема мера да не дозволи огласување забрането со закон, огласување кое го повредува човечкото достоинство, огласување кое може да предизвика душевна или друг вид на штета, неетичко огласување, како и огласување кое може да ги доведе во заблуда корисниците на порталот. Објавувањето на рекламните содржини се темели на договорни односи помеѓу издавачот и неговите партнери.

2. Објавување на наши текстови

Доколку сте сопственик на сајт кој служи за комерцијални цели или пак сте дел од медиум или некој друг проект и сакате да објавите текст претходно објавен на CARclub.mk треба да ги почитувате следниве услови:

– Не е дозволено објавување на целосен текст во медиум, проект или веб-сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од главниот уредник. Во случаи на референца, дозволено е објавување на 20% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да обезбедите линк до материјалот на CARclub.mk.

– Материјалите и содржините објавени на порталот, со исклучок на рекламните и преземените содржини, се во интелектуална сопственост на издавачот и смеете да ги користите само за лични, некомерцијални потреби. Со користење на порталот поднесувате сопствена одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини.

Не е дозволено:

Копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.

3. Ограничување на одговорност

CARclub.mk се оградува од одговорност за:

  • било каква штета која корисниците ќе ја предизвикаат или претрпат при користењето на веб страницата, а е резултат на злоупотреба, уништување или оштетување на содржините или функционалноста на веб страницата;
  • било каква штета настаната од рекламните содржини објавени на веб страницата;
  • било каква штета настаната со употреба на производите или услугите објавени во рекламните содржини;
  • вистинитоста и точноста на податоците објавени во рекламните содржини, како и достапноста на рекламираните производи и услуги;
  • било каква штета настаната со користење на веб-страниците достапни преку линкови објавени на веб страницата.
  • вистинитоста и точноста на податоците објавени во содржините преземени од други веб-страници;
  • било каква штета настаната од содржините преземени од други веб-страници.