Совет: Каде не смееме да паркираме? – CARclub.mk | #1 за Автомобилите full screen background image
Search

Совет: Каде не смееме да паркираме?

Секојдневно се соочуваме со проблемите околу паркирањето – но и ние возачите сме заслужни за дел од нив. Со желба да помогнеме да се намали сообраќајниот хаос, да се зголеми безбедноста и да се подобри учеството во сообраќајот за сите, денес ќе зборуваме за тоа каде не смееме да паркираме.

Колку пати ви се случило да влезете во свиок, и токму на свиокот да има паркиран автомобил? Дали знаете дека застанувањето во близина на раскрсница е забрането? Републичкиот Совет за Безбедност на Сообраќајот на Патиштата издвои целосна листа на одредби околу паркирањето, а ние ја пренесуваме во целост:

 1. На обележан пешачки премин, на премин на велосипедска патека преку коловозот и на оддалеченост помала од десет метри од тие премини.
 2. На велосипедска патека, односно лента.
 3. На крстосница и на оддалеченост помала од десет метри од најблискиот раб на напречниот коловоз т.е на оддалеченост помала од 10 метри од почетокот на крстосницата.
 4. На тротоар, односно пешачка патека, ако тоа не е изречно регулирано со сообраќаен знак. Ако е дозволено паркирање, односно запирање, задолжително треба да се остави најмалку 1,6 метри ширина на површината за движење на пешаци, со тоа што таа површина не може да биде покрај работ на коловозот.
 5. На места предвидени за движење и паркирање на лица со посебни потреби и на  паркинг место кое со дополнителна табла, сообраќаен знак или ознака на коловозот е обележано како  место за паркирање на возила за лица со посебни потреби.
 6. На место на кое возилото би го засолнувало (покривало) поставениот сообраќаен знак или уредот за давање светлосни сообраќајни знаци.
 7. На дел од коловозот, кој како стојалиште за возила на јавниот сообраќај е обележан со ознаки на коловозот и на оддалеченост помала од 15 метри пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возилата за јавен сообраќај.
 8. На место каде паркираното возило би го оневозможило пристапот на друго возило, заради паркирање или излегување на веќе паркирано возило.
 9. На плоштад, пешачка зона, противпожарен пат, пред влез во објект, двор или гаража, на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови.
 10. Над приклучок на водоводната мрежа или влез во канализација или друга мрежа на комуналните претпријатија.
 11. На премин на патот преку железничка или трамвајска пруга во исто ниво и на дел од јавен пат на оддалеченост помала од 15 метри од премините преку железничка или трамвајска пруга во исто ниво.
 12. На железнички или трамвајски пруги и во близината на тие пруги, ако со тоа се спречува сообраќајот на возилата што се движат по шини.
 13. На мостови, во подвозници, на надвозници како и на растојание помало од петнаесет метри од мостови, тунели, подвозници и надвозници.
 14. На дел од јавен пат во близина на врв од преслап и во кривина, каде што прегледноста на патот е недоволна и каде што обиколување на возилото не би можело да се изврши без опасност.
 15. На дел од јавен пат, каде ширината на слободниот премин од запреното или паркираното возило до полната надолжна линија на коловозот или до некоја пречка на патот би била помала од три метри, односно до спротивниот раб на коловозот би била помала од четири метри.

Навистина се надеваме дека внимателно ќе ги прочитате и ќе ги разберете овие законски одредби, и дека сите ние ќе придонесеме кон намалувањето на хаосот во секојдневниот сообраќај. Во најмала рака – ако ништо друго, самите да си помогнеме и да ги намалиме потенцијалните казни кои би ги плаќале за непрописно паркирање!Алфа и Омега на CARclub. Играчките остануваат, само стануваат поскапи.